Sissepääs ja liikumine

Ürituste ajal pääseb majja peaustest vastavalt piletil märgitud uste avamise ajale.

Kuna sissepääsudes toimub külastajate turva- ja piletikontroll, palume kohale tulla võimalikult aegsasti, et vältida võimalikke järjekordi sissepääsude juures vahetult enne ürituse algust. Jälgige ka sissepääsude kohal asuvaid viitasid! Suurema külastajaskonnaga ürituste korral on avatud tavapärasest enam sissepääse – sobivaima oma iste- või seisukoha suhtes saab leida piletil antud infolt.

Sissepääsude plaani leiab SIIT.

Ratastoolis külastajatele leiab täiendavat teavet sissepääsude ja liikumise kohta SIIT.

Sõltuvalt ürituse eripärast ja/või külastajaskonna suurusest võivad osad alad või tasandid olla mõnikord publikule suletud; samuti võib olla evakuatsiooni nõuetest tulenevalt liikumine piiratud väljaspoole tasandit, kus asub piletil fikseeritud iste- või seisukoht.

NB! Sissepääs üritusele on tavapäraselt piletiga ühekordne, mistõttu ürituse ajal hallist välja ja tagasi liikumine võib olla piiratud ürituse korraldaja poolt seatud reeglitega.

Üritustevälisel ajal on Unibet Arena suletud.